About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

Детските и семейни приказки, събрани и обработени от Братя Грим, са съкровищница от мъдрост и знание с непреходна стойност и присъстват винаги в непрекъснато обновяващия се кръг от читатели. Те са не само поучителни приказки за забавление на стари и млади от времето, когато не е имало радио и телевизия; тези приказки са пълни с тайни значения, които могат да разбулят истинската природа на човешкото съществуване и мистериозната сила на човешката душа. Те докосват непосредствено нашите сърца и представляват богата храна за задоволяване  нуждите на душата.

За децата идеалният начин е разказването на приказките, но не всички приказки са добри за разказване и четенето им от възрастните е повече или по-малко равностойно на разказването, особено за децата, които все още не могат да четат слято. На децата над девет години, които могат сами да четат, е добре да им се дават вълшебни приказки в илюстровани издания.

Възрастните  имат възможност да си обяснят по нов и различен начин образа на душевния живот, представен в тези приказки, ако тяхната собствена житейска философия съответства на дълбокото значение на думите и тълкуването на приказките. Тази философия ще ги ръководи във важното изследване на скритото във вълшебните приказки и в мъдростта на легендарните измислици и документирани истини за човешката еволюция. С така спечеленото знание възрастните израстват в разбирането на  собствена си човечност.

Братя Грим (Brüder Grimm или Gebrüder Grimm) са Якоб Карл Грим (Jacob Ludwig Karl Grimm : 04.01.1785г. –  20.09.1863) и Вилхелм Карл Грим ( Wilhelm Karl Grimm : 24.02.1786г.- 16.12.1859г.). Братя Грим са известни с публикуваните от тях сбирки от немски приказки.

Баща им е адвокат-починал през 1796. Само благодарение на щедростта на своята леля по майчина линия Братя Грим успели да завършат образованието си. Те твърде рано проявили блестящите си способности. Учили първо в Каселския лицей, после постъпили в Марбургския университет, с твърдото намерение да станат юристи, по примера на баща си. Те слушали лекции в юридическия факултет, изучавали правните науки, но природните им наклонности ги привлекли в съвършено различна посока – изучаването на родната – немска и чуждестранна литература. Покъсно и двамата преподават право в Марбургския университет.

След завършването на университета, Братя Грим решили успоредно с другите си занимания да се запознаят с древнонемската ръкописна литература и продължили научните си издирвания в тази област до края на живота си.

В тази кратка биографична бележка не би могло да се обхване разностранната научната дейност на Братя Грим. Можем само да изброим най-важните изследвания, донесли им славата на видни европейски учени

В началото, в периода на юношески увлечения по старогерманската литература и народност, Братя Грим събирали, анализирали и издавали народно творчество като съавтори.

Якоб Грим се занимава главно с филологически изследвания на германските наречия и издава едни от най-важните си научни трудове: „Немска граматика“ (1819 г.), „История на древното немско право“ (1828 г.) и „Немска митология“ (1835 г.), – които имат епохално значение не само за германистиката, но и за сравнителното езикознание.

Вилхелм Грим бил привлечен от изучаването на отделни паметници на старата немска литература: поетични творби, народни предания, немски героични саги. Голям е научният му принос в тази област. Той възстановявал повредени ръкописни текстове, положил основите на сравнителния метод в историята на литературата – изследвайки развитието на един и същ поетичен материал в литературното наследство на различните народи. Вилхелм Грим дава богат материал за сравняване на немските приказни сюжети с тези от френските, италиански, испански, английски, скандинавски, славянски и даже с приказната съкровищница на източните литератури.