About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites


Той е един почитан и уважаван мъж, който горещо обича хората. Духовното наследство, което оставя на родината си Китай преди 2,500 години, достига до наши дни, преодолявайки цели епохи. След смъртта си е обявен за „светец“.

Името му е  Кун Фудзъ, още известен като Кун(г) фу цзъ, Кун цзъ, Кун Цю, Кун Чжуни но най-известен е с името Конфуций, (551 - 479 пр.н.е.). Той е китайски мислител и философ, от чиито учения произлиза конфуцианството, повлияло живота и мисленето на хората в Китай, Япония, Корея и Виетнам.

Конфуций е една от най-влиятелните личности в китайската и световната история и религия. Приживе е признат като „учител на 10 000 поколения“. Живял е почти в едно и също време с Лао Дзъ и е бил негов ученик.

Размимшлявайки върху неправдите на този свят, започва да преодолява идеите за „внимание“ и „човеколюбие“ в обществено-политическите отношения. Той е велик политик и истински учител. Конфуций взема под своя опека и закрила голям брой ученици и последователи, независимо от техния произход, и успява да създаде едно голямо академично семейство. Неговото учение за това как трябва да се живее става известно под името конфуцианство и се разпространява не само в Китай, но и в Корея и Япония. Днес идеите му са отличителен белег и обща черта за всички тези страни.

Филм за Конфуций: Confucius / Конфуций 2010 линк


А ето и едни от гениалните цитати на Конфуций :

Ако с добро накажеш враговете, с какво ще наградиш приятелите си?

Благородният човек предявява претенции към себе си, подлият — към другите.

Блажен е този, който нищо не знае, той не рискува да остане неразбран.

В древността хората учили, за да се самоусъвършенстват. Днес — за да смаятдругите.

В древността хората учили, за да се усъвършенстват. Днес учат, за да направят впечатление на другите.

В държавата, където има ред, бъди смел в действията си и в думите си. В държавата, където няма ред, бъди смел в действията си и предпазлив в думите си.

В една държава, която се управлява с разум, бедността и нищетата са срамни.

А в държава, която се управлява без разум, богатството и почестите са срамни.

Да изпращаш хората на война без обучение, означава да ги предаваш.

Да признаеш за своите недостатъци, когато те упрекват — това е скромност;

да ги разкриеш пред приятели — това е простодушие и доверчивост, а да ги показваш пред всички — това е горделивост.

Да се пребориш с лошите навици е по-лесно днес отколкото утре.

Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три.

Да не говориш с човек, с когото може да се говори, значи да изгубиш човека; да говориш с човек, с когото не бива да говориш, значи да губиш думите си.

Умният човек не губи нито човека, нито думите си.

Давай наставления само на този, който търси знания, след като е открил своето невежество.

Как можем да знаем какво е смъртта, когато не знаем още какво е животът.

Когато думите губят смисъла си, хората губят свободата си.

Когато пътищата ви не съвпадат, не правете общи планове.

Който говори много, все ще каже нещо, което не е трябвало да казва.

Който не вижда далечната опасност го заплашва близка беда.

Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.

Който постига новото, грижейки се за старото, той може да бъде учител.

Лудият се оплаква,че хората не го познават, а мъдрецът — че не познава хората.

Мъдрият човек не прави на друг това, което не желае да му бъде сторено на него.

Мълчанието е верен приятел, който никога няма да те предаде.

Най-голямата грешка е да не поправяш старата си грешка.

Не се променят само най-мъдрите и най-глупавите.

Не убивай комар с меч.

Нещата имат корени и клони, делата имат край и начало. Когато знаеш кое стои отпред и кое следва, ще се приближиш до пътя.

От сина на небето чак до простолюдието само усъвършенстването на личността може да придобие на всекиго здрав корен.

Покоят е благоденствие.

Проклятие е да живееш в интересни времена.

Работи върху пречистването на мислите си! Ако нямаш лоши мисли, няма да имаш лоши постъпки.

Само най-мъдрите и най-глупавите не се поддават на обучение.

Срамно е да се държиш приятелски с човек, комуто тайно завиждаш.

Стрелбата с лък ни учи как трябва да търсим истината. Когато стрелецът не улучи, не обвинява другите, а търси вината в себе си.

Това, което е трудно да се направи, трябва да се прави с голяма настойчивост.

Този, който говори красиво и притежава привлекателна външност, рядко е наистина човечен.

Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението — това е най-благородният път, пътят на подражанието — това е най-лекият път, и пътят на опита — това е най-горчивият път.

Трудно ще срещнеш човек, който отдал три години на учението, да не желае да заеме висок пост.

Узнаеш ли в какво трябва да пребиваваш, ще се утвърдиш. Утвърдиш ли се, после ще можеш да бъдеш спокоен. Станеш ли спокоен, после ще можеш да живееш в мир. Заживееш ли в мир, вече ще имаш възможност да обмисляш. А щом започнеш да обмисляш, вече ще можеш да постигаш.

Човекът е човек, когато е закусил.

Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах.