About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

Четиридесет години след като се превръща в първата комунистическа страна в света, Съветският съюз придобива огромна мощ и става лидер на така наречения Източен блок. С течение на времето се включва в надпревара в различни области срещу другата страна, която е световна суперсила – Съединените щати.

Непрекъснатото нарастващо напрежение между двете държави през този период е на косъм от избухването на ядрена война, която може да изтрие от лицето на света по-голямата част от човечеството.

В разгара на Студената война се появява 27-годишният Юрий Гагарин (Юрий Алексѐевич Гагарин ), (09.06.1934, с.Клушино, Гагарински район, Смоленска област - 27 март 1968)  – първият човек в историята на човечеството, който е летял в космоса на 12 април 1961 година с космическия кораб „Восток“.

Този герой получава признанието и уважението на своята родина, но след историческия си полет е използван от правителството на страната в подкрепа на пропагандистки цели. В космическата надпревара със САЩ много тайни от космическото пространство остават скрити зад дребно политикантстване. Първият човек, който изследва тази дотогава непозната територия, е употребяван през целия си живот като обикновена пешка в игрите на правителството на своята родина.