About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

През XIV в. Изтокът и Западът са разделени от мюсюлманския свят, така че европейците по това време трудно могат дори да си представят живота на Изтока.

В тайнствената земя, наричана Далечния Изток, един мъж предприема 25-годишно пътешествие из тези неизследвани земи.

Този човек е Марко Поло(Marco Polo) , (15 септември, 1254, Венеция - 8 януари, 1324, Венеция).е венециански търговецпътешественик и откривател, който заедно с баща си Николо и чичо си Матео, пропътува Пътят на коприната до Китай и се среща с великия хан на Монголската империя - Кубилай хан (внук на Чингис хан) в Шанду.

Още като младеж той придружава баща си в едно негово пътуване на изток, което бележи значителна част от живота му. След завършването си той разказва своите прикючения в книги, които цяла Европа чете с интерес. Тази книги се наричат  “Пътеществията на Марко Поло“ и „Милионът“. В началото тя е възприемана като „приказка“, но с времето европейците осъзнават ценността на информацията, разкрита от Марко Поло, и започват на свой ред да предприемат пътувания на Изток, прехвърляйки по този начин мост между двата свята и поставяйки началото на епохата на Великите открития.