About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

Осветление, климатик, музикална уредба, телевизор и не на последно място компютри. Във времето, в което живеем, ние приемаме електричеството за даденост. Само сто години са изминали обаче от времето, когато хората започват да го използват. То става наше достояние благодарение на изобретателя от XIX в.

Томас Алва Едисън (Thomas Alva Edison) (11 февруари 1847 – 18 октомври 1931) е американски изобретател и бизнесмен, създал много важни устройства. Той е един от първите изобретатели, приложили принципите на масовото производство при създаване на изобретения.

Едисън се счита за един от най-плодотворните изобретатели на своето време, с рекорден брой патенти на свое име – 1093. Повечето от тези изобретения не са изцяло оригинални, а са подобрения към по-ранни патенти, и всъщност са направени от многобройните му служители – Едисън често е критикуван за това, че не споделя заслугите за изобретенията. Въпреки това, Едисън получава патенти по целия свят, включително в САЩ, Великобритания, Франция и Германия. Едисън основава компанията Моушън Пикчър Пейтънтс,  конгломерат от девет големи филмови студиа, известен като Едисън Тръст. В края на 19 в. за него работи и самият Роберт Бош.

Американското списание Лайф поставя Едисън на първо място в списъка на „100-те най-важни хора през последните 1000 години“ с твърдението, че неговата електрическа крушка е осветила света, въпреки че първата електрическа крушка е изобретена от Хайнрих Гьобел, който дори не е включен в този списък.

Едисън допринася за изобретяването на различни електрически уреди, които дават облика на една нова епоха – „фонографа„, „кинофилма„,“телеграфа„, „кинокамерата„ и поставя началото на един по-съвершен и свързан с елекктрониката начин на живот. С това той става известен като „Творецът“ на XX в. Роден в Америка, приеман за проблемно дете в ранна възраст, той преодолява физическия си недъг, за да се превърне в човек, способен да извърши това, което никой друг не би могъл.  Неговите „вълшебни“ изобретения допринасят по безбройни начини полза на човечеството, показвайки на хората светлината на бъдещето.