About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

Дали всички живи същества са сътвоевни от божествена сила и остават завинаги непроменени?

Или напротив, видовете постепенно еволюират във времето?

Роден в Англия през XIX в., когато страната е в разцвета на своето капиталистическо развитие след индустриалната революция, Чарлз Дарвин слага край на тази продължителна полемика, датираща от времената на философите в Древна Гърция.

Чарлз Робърт Дарвин(Charles Robert Darwin) е английски учен и естественик, живял през XIX век. Той пръв осъзнава и описва как всички видове са еволюирали в течение на времето от общ прародител посредством процес, който нарича естествен отбор.

Пътувайки в кораба „Бийгъл„, Дарвин прави петгодишно околосветско пътешествие със спирка на островите Галапагос, където забелязва, че животинските видове се различават на отделните острови, което го довежда до хипотезата за еволюцията. Впоследствие той публикува своя труд „Произход на видовете“ – спорна книга, която с помоща на научни методи и доказателства оборва идеята, че всички видове са създадени от божествена сила и се превръща в най-великото откритие след откритието на Нютон за гравитацията.