About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

През втората половина на XIX в. Британската империя колонизира Индия. Колонизаторите използват военна сила, за да потискат местното население, което се откайва все повече и постепенно започва да губи вяра в своя живот. Тогава се появява човекът, който научава индийците на гордост, кураж и военна тактика. Въпреки ширещият се колониален расизъм, този човек, с присъщия си дух на борбеност и благороден философски поглед, става водачът на освободителното движение на страната.

Името му е Мохандас Карамчанд Ганди  (મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી или मोहनदास करमचंद गांधी  ), познат като Махатма Ганди, наричан още „Баща на нацията„, а неговото послание е да побеждава насилието с ненасилие. През целия си живот той е скромно облечен, твърд и непоколебим. Изисква честност и почтеност както от себе си, така и от останалите, пътува из цяла Индия, за да проповядва доброто, постигнато чрез н енасилие, преди да изгуби живота си именно от насилието, срещу което се бори.

Махатма Ганди, е индийски адвокатполитикпацифист, борец за човешка свобода и духовен водач на индийското движение за независимост, което довежда през 1947 г. до края на британското владичество в страната.

Вернер Хайзенберг се изказва за Ганди :   „Начинът на мислене на Ганди може да отведе директно до политическите структури на бъдещето, в които една нация може би е по-добре защитена, когато не притежава атомни оръжия, отколкото ако притежава такива, структури, в които тя по-ефективно преследва собствените си интереси, когато се съобразява с интересите на другите нации, отколкото когато ги игнорира. Това е своеобразният пример, който Ганди ни оставя, който показва, че най-постоянният личен ангажимент, заедно с пълното отричане на насилието, могат да доведат до най-големият политически успех. Всички сме му задължени за този пример.“


За него  Алберт Айнщайн казва :

„На бъдещите поколения ще бъде трудно да повярват, че някога такъв човек, от плът и кръв, е ходил по земята.“