About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

Най-великите математици на света, които историята познава, са: Нютон (роден през XVII в.), Гаус (живял между XVIII и XIX в.), Ойлер(живял  XVIII в.) и най-забележителният измежду тях – Архимед. Той живее приблизително 1800 години преди Нютон и прекарва целия си живот, изучавайки тихо и спокойно нови теореми.

Архимед/Αρχιμήδης/ е  древногръцки математикастрономфилософфизик и инженер

Откритията на Архимед включват:

числото  π ;

обемът и повърхността на сферата;

изчислява повърхността на параболичен сегмент и обемите на различни математически тела;

Изследва множество криви и спирали, една от които носи неговото име: архимедова спирала ;

принципът на железните клещи;

законът на телата, потопени в течност - Закон на Архимед: „Всяко тяло, потопено в течност, олеква толкова, колкото тежи изтласканата от него течност“;

Дава определението за полуправилни многостени, наричани архимедови тела ;

хидравличната помпа;

Дава доказателство за неограничеността (отгоре) на редицата на естествените числа (още известно като аксиома на Архимед);

катапултът и мн.др.

Неговите изследвания не се ограничават само с математическата теория, а се простират до физиката и астрономията, като започват от уредите и инструмените, използвани в земеделието, и стигат до оръжията на войната. Това е причината, поради която неговите последователи го смятат за велик учен. Въпреки това в теоритичния свят, в който живее, никой не счита практическите резултати за важни. Ето защо неговите трудове и постижения получават оценка едва в по-ново време.

До нас научните му приноси достигат в писмен вид най-вече благодарение на ЕратостенКонон и Досифей.