About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

Лъчът надежда за съвременната научна цивилизация, поблясващ от зората на Ренесанса, се засилва с изгрева на индустриалната революция в края на XIX в., намирайки отражение във всички сфери на живота, като се започне от човешкото тяло и се стигне до космоса. Все още обаче съществува една граница, която светлината на научнотехническия прогрес не може да прекоси… това са дълбините на вътрешната същност.

В началото на века Виена е мястото, където един психиатър се бори да хвърли светлина върху тъмнината, която се таи в дълбините на душите ни …

Зигмунд Фройд (Sigismund Schlomo Freud), 06.05.1856, ФрайбергАвстрийска империя – 23.09.1939, ЛондонВеликобритания) е австрийски невролог и психолог, основател на най-популярното течение в психологията - психоанализата.

В основата на учението на Фройд стои възгледът, че човешкото поведение произтича от антагонизъм между различните части на личността. Той разделя човешката психика на три части (инстанции) - То,  Аз и  Свръх Аз.

Според Фройд 90% от решенията на човек са несъзнателно мотивирани и едва 10% са „видими“. ….