About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

Макар и в разгара на войната с могъща Испания, изпълнена все още със сили и живот Англия под управлението на кралица Елизабет навлиза в епохата на Ренесанса стотина години след Италия.

Шекспир разчупва традицията, водеща началото си от времето на Аристотел, според която изкуството трябва да имитира природата. Той съчетава в едно комедия, трагедия, история и драма и така се превръща в един от малкото разказвачи, ценени както от масите, така и от кралските особи. Какъв всъщност е животът на Уилям Шекспир, чиито творби получават световно признание и в продължение на четири века са най-четените след Библията.

Битуват и мнения, че Шекспир изобщо не е съществувал, че това е просто псевдоним, зад който се крие една или друга личност. Сигурно е обаче, че малко конкретни детайли са известни за живота на драматурга, а останалото е сбор от легенди и умозаключения.

Уилям Шекспир (William Shakespeare)( 23.04.1564 Стратфорд на ЕйвънАнглия – 23.04.1616 Стратфорд на ЕйвънАнглия) е знаменит английски драматург и поет, признат в западната култура като най-значимият писател в англоезичната литература.

Шекспир е от малкото драматурзи, които се отличават в писането, както на трагедии, така и на комедии. Някои от пиесите му съдържат песни, които са едни от най-изтънчените лирични поеми, писани на английски език.

Шекспир е написал 38 пиеси, 154 сонети и множество поеми – 2 повествователни и няколко по-кратки. Способността му да улавя и предава най-дълбоките аспекти от човешката природа дават право на мнозина да го смятат за ненадминат талант, а Английският ренесанс често е наричан „шекспиров период“.

Пише произведенията си в периода 1588-1613 година, но точните дати и хронологичната последователност на пиесите не са изяснени в повечето случаи.

Продуктивността му е изключителна, още повече като се вземе предвид, че е живял само 52 години. В допълнение, Шекспир е най-цитираният писател в англоезичната литература, смятан за „английския национален поет“ и наричан още бардът на Ейвън или лебедът на Ейвън.

Преводи на Шекспир има на повечето живи езици и неговите пиеси се ираят неотменно навсякъде по света.