About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

През втората половина на XV век, непосредствено след края на Средновековието, което е наричано и Тъмната епоха, в началото на Ренесанса Европа започва да процъфтява благодарение на откриването на нови пътища и на печатарските машини.

В един закътан край на Италия се ражда Леонардо да Винчи (Leonardo di ser Piero da Vinci) (15 април 1452 – 2 май 1519) архитектизобретателинженерскулптор и художник от епохата на Ренесанса. За него се казва, че е първообраз на ренесансовия човек и всеобхватен гений. Леонардо е прочут заради картините си, най-известните от които са „Тайната вечеря“ и „Мона Лиза“. Той е известен и заради многобройните си изобретения, изпреварили времето си, но останали само на хартия. Допринася също така за развитието на анатомиятаастрономията и инженерството.

Художник, архитект, музикант, геометър, анатом, инженер, изобретател… приписват му тези определения, но той се насочва още и към геологията, метеорологията, астрономията и урбанизма. Роден в средата на епохата на Ренесанса, той е разностранен талант, чиито планове стават известни в цял свят, а многобройните му фантастични изобретения довеждат до апогей епохата, в която живее.