About Me

Find me on Facebook | Follow me on Twitter | Send me an email  
roddy-bg My name is Radostina Georgieva, "Roddy".
I live in California.
I enjoy travelling, reading books, listening to music, going to the movies.
I am constantly looking for ways to challenge myself, learn, and grow.

Navigation

My Websites

В досегашното развитие на човечеството ХХ век е период, белязан от трагедии и зрелищен прогрес. От големите трагедии припомняме двете световни войни, както и измислянето, сездаването и в крайна сметка, използването на атомна бомба, която донася на човешкия вид ужаса на самоунищожението. Колкото до зрелищното развитие, през ХХ век е моментът, в който човек се доближава най-много до разкриването на голямата тайна: разбирането на Вселената. Парадоксът е, че двата аспекта са непряко свързани с гениалността на една личност, а именно – на учения Алберт Айнщайн. Проучванията му допринасят за развитието на Теорията на относителността, довела до дълбокото преразглеждане на наблюденията, които Нютон прави през XVII век, и в резултат – до научна революция.

Алберт Айнщайн (Albert Einstein) (14.03.1879 – 18.04.1955) е немски физик теоретик от еврейски произход, живял и работил в ГерманияШвейцария и САЩ, известен като създател на теорията на относителността и допринесъл значително за развитието на релативистката космология. Неговото име се отъждествява с популярното уравнение Emc2 за еквивалентност на маса и енергия. Написва 50 научни труда, а също и много книги и статии по религиозни и философски въпроси, като най-известната между тях е „Светът такъв, какъвто го виждам“ (The World As I See It, 1934). През 1921 година получава Нобелова награда за приноса си към теоретичната физика и откриването на закона за фотоелектричния ефект.

Алберт Айнщайн се обявява категорично против войната, а по-късно и против производството и употребата на ядрени оръжия. Той е един от инициаторите за създаване на държавата Израел.

През 1999 година американското списание Тайм го провъзгласява за „Личност на столетието“, а допитване до най-известните съвременни физици го определя като най-великия физик на всички времена. В чест на стогодишнината от неговите знаменити статии 2005 година е обявена за Световна година на физиката.

От друга страна, откритията и напредъкът във физиката правят възможно създаването на атомната бомба. Съзнанието за този принос измъчва гениалния учен до края на живота му.